• Mgr inż. budownictwa lądowego; uprawnienia budowlane nr 189/84/WŁ
 • Członek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Rzeczoznawca majątkowy - uprawnienia zawodowe MGPiB nr 1309
 • Recognised European Valuer  -  REV-PL/PFVA/2013/106
 • Członek Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Członek Kolegium Arbitrażowego Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Arbiter Sądu Polubownego przy Polskim Stowarzyszeniu Doradców Rynku Nieruchomości
 • Biegły Sądu Okręgowego w Łodzi
 • Ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w PZU

PP-U „HAL-TOM”  S.C
Siedziba: ul. Smulska 49, 94-313 Łódź
NIP: 727 266 27 18
Regon: 100 092 016
Rok założenia: 1991
Forma prawna: Spółka Cywilna
Wspólnicy: Tomasz Cieślak, Halina Hausman-Cieślak

Tomasz Cieślak

Halina Hausman-Cieślak

 • Mgr ekonomii
 • Specjalista w zakresie analiz ekonomicznych
 • Specjalista ds. wyceny przedsiębiorstw i znaków firmowych
 • Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych

Referencje:

Projektowanie

Cennik

Kontakt

Nasi klienci

Strona główna

O Nas

Nasza oferta

Rzeczoznawstwo

Analizy i doradztwo

Wykonanie | RedProjekt | 2020

PP-U „HAL-TOM” SC - Tomasz Cieślak, Halina Hausman-Cieślak


Ul. Smulska 49
94-313, Łódź
Tel. +48 502-129-875
e-mail:
haltom@toya.net.pl