RZECZOZNAWSTWO

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE WYCEN:

WYCENIAMY TAKŻE PRZEDSIĘBIORSTWA  ORAZ SKŁADNIKI ICH MAJĄTKU, W TYM:

WYCENY SPORZĄDZAMY DLA CELÓW:

Wyceny sporządzane przez naszą Kancelarię spełniają wszelkie wymogi formalne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawa oraz standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych.

Operaty wykonujemy w oparciu o Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM), Standardy Międzynarodowe (IVSC) oraz Standardy Europejskie (EVS).

W dziedzinie szacowania nieruchomości pozostajemy we stałej współpracy z bankami, kancelariami prawnymi, pośrednikami w obrocie nieruchomościami, inwestorami na rynku nieruchomości, urzędami administracji państwowej i samorządowej, sądami i prokuraturami.

Nieruchomości gruntowych:

Nieruchomości lokalowych:

Ograniczonych praw rzeczowych

Maszyn i urządzeń

marki

znaki towarowe

 • niezabudowanych

 • zabudowanych

 • mieszkalnych

 • usługowych

 • Zabezpieczenia wierzytelności

 • Ustalenia ceny w transakcji kupna-sprzedaży

 • Zamiany i zwrotów nieruchomości

 • Aportów do spółek prawa handlowego

 • Ustalenia odszkodowań przy wywłaszczaniu nieruchomości

 • Ustalenia odszkodowań za utratę wartości nieruchomości w wyniku inwestycji liniowych

 • Ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

 • Ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste

 • Ustalenia opłat za trwały zarząd

 • Ustalenia wysokości opłat skarbowych

 • Audytów i rachunkowości przedsiębiorstw

- budynkami mieszkalnymi
- budynkami użytkowymi
- budynkami komercyjnymi
- budynkami biurowymi
- obiektami nietypowymi 

Wyceny sporządzane przez naszą Kancelarię spełniają wszelkie wymogi formalne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawa oraz standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych.

Operaty wykonujemy w oparciu o Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM), Standardy Międzynarodowe (IVSC) oraz Standardy Europejskie (EVS).

W dziedzinie szacowania nieruchomości pozostajemy we stałej współpracy z bankami, kancelariami prawnymi, pośrednikami w obrocie nieruchomościami, inwestorami na rynku nieruchomości, urzędami administracji państwowej i samorządowej, sądami i prokuraturami.

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

Tomasza Pawła Cieślaka

PP-U „HAL-TOM” SC | Ul. Smulska 49 | 94-313, Łódź | +48 502-129-875 | haltom@toya.net.pl

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

Tomasza Pawła Cieślaka

STRONA GŁÓWNA

O FIRMIE

KONTAKT

CENNIK

NASI KLIENCI

ANALIZY I DORADZTWO

PROJEKTOWANIE

RZECZOZNAWSTWO

Wykonanie | RedProjekt | 2020

PP-U „HAL-TOM” SC - Tomasz Cieślak, Halina Hausman-Cieślak


Ul. Smulska 49
94-313, Łódź
Tel. +48 502-129-875
e-mail:
haltom@toya.net.pl